පක්ෂග්‍රාහීව ජන්ද වැඩ කළැයි ඕ.අයි.සීලා 2ක් ඉවතට

Friday, July 31, 2020 0 Comments

පක්ෂග්‍රාහී වැඩකළ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් දෙදෙනකු එම තනතුරුවලින් ඉවත් කළ බව මැතිවරණ කටයුතු බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මහතා පැවැසීය.
  Read More>>