සජිත් ඇතුළු 115ක් එජාපයෙන් නෙරපයි

Tuesday, July 28, 2020 0 Comments

එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතහැර වෙනත් පක්ෂවලින් මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන හා වෙනත් පක්ෂවලට සහය දක්වන මන්ත්‍රීවරුන් 115කගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය ඉවත් කිරීමට ද කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.
  Read More>>