කසල ටොන් 700ක් දහනය කිරීම මගින් මොගා වොට් 10ක විදුලි ධාරිතාවයක්

Wednesday, January 20, 2021 0 Comments

 බස්නාහිර පළාත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය මගින් දෛනිකව එක් රැස්වෙන දහනය කළහැකි නොදිරන කසල යොදාගෙන විදුලිය උත්පාදනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් අරඹා ඇත.

කොළඹ මහ නගර සභාව මගින් දෛනිකව කසළ ටොන් 450ක් පමණ එක්රැස් කරන බවත්  මේ වන විට එම කසළ වෙන්කරමින් මහ නගර සභාව මගින් මෙම ව්‍යාපෘතිය අරඹා තිබෙන බවත් බස්නාහිර පළාත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ  අධ්‍යක්‍ෂ නලින් මාන්නපෙරුම මහතා පවසයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා දිනකට කසල ටොන් 700ක් දහනය කිරීම මගින් මොගා වොට් 10ක විදුලි ධාරිතාවයක් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එකතු කිරීමට හැකි බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

කෙසේවෙතත් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මොරටුව , දෙහිවල, ගල්කිස්ස , කෝට්ටේ ,හෝමාගම , මහරගම , කැස්බැව සහ බොරලැස්ගමුව යන පළාත් පාලන ආයතනවලින්ද කසල යොදා ගැනීම සිදුවේ. ඊට හේතු වී ඇත්තේ කොළඹ මහ නගර සභාවේ කසල පමණක් මෙම ක්‍රියාවලියට ප‍්‍රමාණවත් නොවීමයි.