රියදුරු බලපත‍්‍ර වලංගු කාලය තවත් මාස 03 කින් දීර්ඝ වේ

Monday, January 11, 2021 0 Comments

 


රියදුරු බලපත‍්‍ර අලුත් කර ගැනීමේ වලංගු කාලය තවත් මාස 03 කින් දීර්ඝ කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බව ප‍්‍රවාහන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම පවසා ඇත.

නමුත් මෙලෙස වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීමක් සිදුවන්නේ අවසන්වරට බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. 

ඒ අනුව මෙම අවසන් අවස්ථාව ප‍්‍රයෝජනයට ගනිමින් රියදුරු බලපත‍්‍ර කල් ඉකුත් වී ඇත්නම් එය නැවත සකස් කර ගන්නා ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ජනතාවට දැනුම් දෙයි. 

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ඉකුත් වසරේ මාර්තු 16 වනදා සිට ජූනි 30 වනදා දක්වා කාලය තුළ කල් ඉකුත් වූ සෑම රියදුරු බලපත‍්‍රයකම වලංගු කාලය එහි අවසන් දින සිට මාස 06 කින් දීර්ඝ කිරීමට රජය කටයුතු කළ අතර නැවතත් අවස්ථා 02 කදී මාස 03  බැගින් එම කාලය දීර්ඝ කිරීමට ඔවුන් පියවර ගන්නා ලදි. නමුත් මෙම මාස තුන මෙම දීර්ඝ කිරීමේ අවසන් කාල පරාසය වනු ඇති බවද මේ වන විට නිවේදනය කර ඇත. 

එබැවින් රියදුරු බලපත‍්‍ර කල් ඉකුත් වී ඇත්නම් නාරාහේන්පිට ප‍්‍රධාන කාර්යාලයෙන් හෝ ප‍්‍රාදේශීය කාර්යාල අමතා වේලාවක් වෙන්කර රියදුරු බලපත‍්‍ර අලුත් කර ගැනීමට කටයුතු  කරන මෙන් රජය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.