සියලු‍ම වතු රෝහල් රජයට පවරා ගැනීමට පියවර

Thursday, January 07, 2021 0 Comments


සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සියලු‍ම වතු රෝහල් රජයට පවරා ගැනීමට පියවර ගන්නා බව අද දින පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කොට ඇත.

වතු ආශ්‍රිත සෞඛ්‍ය ආයතන වතු සමාගම් යටතේ පවතින බැවින් ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමකින් තොරව සංවර්ධනය කිරීමට නෛතික බාධාවක් පවතින බවත් එබැවින් මෙම සියලුම වතු රෝහල් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් රජයට පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් ඇය එහිදී වැඩිදුරටත් පවසා තිබේ. 

මීට අමතරව වෛද්‍යවරුන්ගේ විශාල හිඟයක් ලංකාවේ පවතින බවත් එබැවන් මෙවැනි රෝහල්වලට අඩුම වෛද්‍යවරු දෙදෙනෙකු හෝ යොදන්න පුළුවන් නම් එය ඉතා හොඳ බවත් අමාත්‍යවරිය මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.