රනිල් UNP නායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

Monday, August 10, 2020 0 Comments

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇතැයි පක්ෂ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

  Read More>>