මෑත කාලයේ එයා නරක වැඩ කළේ නැහැ ඒත් පොඩි සීන් එකක් තියනවා කියල මට කිව්වා - එස් එෆ් ලොක්කාගේ පෙම්වතිය නදීෂා

Friday, August 07, 2020 0 Comments

‘‘අයියා රේල් ගේට්ටුව අසලදී කාර් එකේ වේගය අඩු කරනවාත් සමග එකවරම ඩෝං, ඩෝං ගාල ශබ්දයක් ඇසුණා. මම ඒ වෙලාවේ හිතුවේ රතිඤ්ඤා පත්තු වෙන හඬක් වෙන්න ඇති කියල. ඒ වෙලාවේ අයිය ඔලූව
  Read More>>