කොරෝනා නිසා පාපැදි සම්මේලනය අවුල් ජාලයක

Thursday, August 06, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය පහව යමින් තිබෙන බැවින් පාපැදී සම්මේලනයේ අඩපණවී තිබෙන කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීමේ වාතාවරණයක් ගොඩනැගී තිබෙන බව පාපැදී සම්මේලනයේ හිටපු උප සභාපතිවරයෙකු වන සුජිත් සමරතුංග මහතා එහි හිටපු සභාපති එම් කරුණාරත්න මහතාට ලිපියක් යොමු කරමින් ඉල්ලා සිටි.
  Read More>>