මුරලිගේ සොයුරා පරදී - ජීවන් තොණ්ඩමන් මුල්තැනට

Friday, August 07, 2020 0 Comments

මෙවර මහමැතිවරණයෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය සඳහා තරග වැදුණ ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන්ගේ සොයුරු මුත්තයියා ප්‍රභාකරන් මනාප අනුව එම දිස්ත්‍රික්කයෙන් ජයගන්නට බැරිවිය.
  Read More>>