වරායේදී විමල්ට හූ සංග්‍රහයක්

Sunday, August 02, 2020 0 Comments


කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය මුල් කරගෙන මේ වන විටත් දියත් කොට තිබෙන විරෝධතා ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට ජනාධිපතිවරයාගේ පණිවිඩයක් රැගෙන ගිය විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයාට සහ උදය ගම්මන්පිල හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට විරෝධකරුවන් “හූ” තබමින් විරෝධය දක්වා තිබේ.

  Read More>>