හිටපු මන්ත්‍රී සෙල්ලචාමි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

Sunday, August 02, 2020 0 Comments


ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ හිටපු මහලේකම් සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්. එස්. සෙල්ලචාමි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

  Read More>>