දරුවා උපදින තෙක් එය ලෝකයාගෙන් සැඟවූ යුවළක් - ඇයි එසේ කළේ?

Saturday, August 01, 2020 0 Comments

ලුතින් කිරිකැටියෙකු මෙලොව එළිය දැකීමට සූදානම් වන විට එම කිරිකැටියාගේ දෙමාපියන් මෙන්ම මුළු පවුලම බලා සිටින්නේ නොඉවසිල්ලෙන්ය. නෑ හිත මිතුරන්ගේ සුබ පැතුම් වැහි වහිද්දී ආච්චි අම්මලා ළදරුවාට ඇඳුම් ගොතන්නට පටන්ගනියි. බොහෝ දෙමාපියන් උපදින්නට සිටින කිරිකැටියා පිරිමි දරුවෙක්ද නැත්නම් ගැහැනු දරුවෙක්ද යන වග දැනගත් වහාම එය අනෙක් පුද්ගලයන්ටද පවසන්නේ ඉතා සතුටින්ය.
නමුත් ගේනර් තොම්ප්සන් සහ බෙන් මූවර්හවුස්ගේ අත්දැකීම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News