කුලුදුලේ දුවෙක් ලැබුන චතුරිකා පීරිස් පුත්තු දෙන්නෙකුගෙත් අම්මා කෙනෙක් වෙයි

Saturday, August 01, 2020 0 CommentsSome say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News