රනිල් ජාතික ලැයිස්තුවට නීති ලේකම් නිශ්ශංක පත් කරන ලකුණු

Sunday, August 16, 2020 0 Comments

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය නම් කිරීම සඳහා කල් ඉල්ලීමට වික්‍රමසිංහ මහතා මැතිවරණ කොමිසමට ලිපියක් යවා තිබෙන අතර සෙනසුරාදා රාත්‍රියේ දේශපාලන ආරංචි හෙළි කර තිබුනේ
  Read More>>