මුඛ ආවරණ නැතිව ඉඳලා රිෂාඩ්ගේ මල්ලී ඡන්ද ගණින මධ්‍යස්ථානයෙන් ඉවත් කරලා

Friday, August 07, 2020 0 Comments


සමඟි ජන බලවේගයේ වන්නි දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ සොහොයුරා වන රිෆ්කාන් බදියුදීන් මුව ආවරණ නොමැතිව ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක රැඳී සිටිම හේතුවෙන් ඔහු ඉවත් කිරීම මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරු විසින් ඊයේ (06) කටයුතු කරනු ලැබූහ.  ස්වාධීන කණ්ඩායම් අපේක්ෂකයකු ලෙසත් ඉදිරිපත්ව සිටින රිෆ්කාන් බදියුදීන් මහතා ගණන් කිරිමට මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජිතයකු ලෙස
  Read More>>