විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ වැඩ භාරගත් හැටි

Friday, August 14, 2020 0 Commentsනිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය ලෙස විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මිය පසුගියදා (2020.08.14) වන දින අමාත්‍ය කාර්යාලයේදී මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය මධ්‍යයේ සිය රාජකාරි ආරම්භ කළාය.
  Read More>>