“මම බලාපොරොත්තු වුණේ මහා මාර්ග දුන්නේ මැණික්” –ලොහාන්

Friday, August 14, 2020 0 Comments

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමතිවරයා ලෙස ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා එම අමාත්‍යංශයේ දී ඊයේ (14) දිනයේ වැඩ භාර ගත් අතර එහිදී මාධ්‍ය අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ තමන්
  Read More>>