අල්ලපු ගෙදරින් කොරෝනා බෝකරගත් රාජාංගණ සිසුවා නිසා 90 ක් නිරෝධායනයට

Friday, August 14, 2020 0 Comments

නුරාධපුරය රාජාංගනය ප්‍රදේශයේ යාය 05 ප්‍රදේශයේ පාසැලක ඉගෙනුම ලබන වයස අවුරුදු 16ක් වයසැති සිසුවෙකුට නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට ලක්ෂණ මීට දින 2 කට පෙර හඳුනාගෙන ඇත.
 මතුවූ සැකය මත පුද්ගලයින් 90 කට ආසන්න පිරිසක් ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති බව
  Read More>>