සුරේන් රාගවන්ගේ පුරවැසිභාවය ප්‍රශ්න කරමින් මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

Monday, August 10, 2020 0 Comments

සිවිල් සංවිධාන සාමාජික පුජ්‍ය අලුත්ගම ඉන්ද්‍රරතන හිමියන් අද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළේ ය. ඒ , ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තුවට නම් කර සිටින හිටපු ආණ්ඩුකාර
  Read More>>