සම්පායෝ ඇතුළු සිවුදෙනා හංගාගෙන හිටියේ කවුද?

Friday, August 07, 2020 0 Comments

මිගමුව බන්ධනාගාරයේ තුළ සිදුවූ දුෂණ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන විමර්ශනවලට අදාළව එහි හිටපු බන්ධනාගාර අධිකාරී ප්‍රධාන ජේලර් ඇතුළු නිලධාරීන් සිවුදෙනාට සැගවී සිටීමට රැකවරණ සැපයූ පුද්ගලයන් කවුරුන්ද? යන්න පිළිබඳ වහාම විමර්ශනය කර වාර්තා කරන ලෙස නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට ඊයේ (06) උපදෙස් දුන්නේය. වරෙන්තු නිකුත් කළ කාලසීමාව තුළදී
  Read More>>