පැය 24 ක් ඇතුලත තම රට තුළ TIK TOK තහනම් කරන බව ට්‍රම්ප් කියයි

Sunday, August 02, 2020 0 Comments


එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්, එක්සත් ජනපදයේ චීන සතු වීඩියෝ බෙදාගැනීමේ වේදිකාවක් වන TIK TOK තහනම් කිරීමට ප්‍රතිඥාවක් දී තිබෙනවා.

  Read More>>