සිසුවියන් එක්ක කැළණි ගඟේ නාන්න ගිය සිසුන්ගෙන් දෙන්නෙක් මිසින්

Sunday, August 02, 2020 0 Comments

පිරිමි ළමයින් අටදෙනෙකු සහ ගැහැණු ළමයින් තුන්දෙනෙකු ඊයේ  දිය නෑමට කිරිඳිවැල – රන්වල පාලම අසළ කැලණී ගගට ගොස් දිය නාද්දී පිරිමි පාසල් සිසුන් දෙදෙනකු දියේ ගිලී අතුරුදන්වී තිබෙයි.
 මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිීමට නියමිත
  Read More>>