කුරුණෑගල නගරාධිපති දවස් 12 ක් යනකං අත්අඩංගුවෙන් මිදීමට අධිකරණ අවසරය

Thursday, August 13, 2020 0 Comments

කුරුණෑගල නගරයේ බුවනෙක හෝටලය නමින් පැවති කුරුණෑගල රාජසභා මණ්ඩප ගොඩනැගිල්ලට හානි කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කුරුණෑගල නගරාධිපති ඇතුළු පස් දෙනකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයා නිකුත් කර ඇති වරෙන්තුව ක්‍රියාත්මක වීම ලබන 24 වැනිදා තෙක් අත්හිටුවීමට
  Read More>>