වැලිකඩ ආසාදිතයා ළඟින්ම සිටි රත්නපුර තරුණයාගේ පී.සී.ආර් වාර්තාවට වුණ දෙයක් ණෑ

Wednesday, July 15, 2020 0 Comments

කොවිඩ් ආසාධිත යැයි සැක රත්නපුර නඩුකාරදෙණියේ තරුණයාගේ පී.සී.ආර් වාර්තාව දින 05ක් ගතවුවත් රත්නපුර සෞඛ්‍ය අංශවලට ලැබී නෑ.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයෙන් හමුවු කෝවිඩ් 19 ආසාදිත රෝගියා සමග එකම වාට්ටුවේ සිටි බව කියන කුරුවිට නඩුකාරන්දෙණියේ පදිංචි විසිහතර හැවිරිදි බස් කොන්දොස්තර තරුණයාගේ පී.සී.ආර්.පරික්ෂණ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් දින පහක් ගතවී ඇතත් නිසි තොරතුරක් නිල වශයෙන් දැනුම් නොදීම නිසා ඔහුගේ පවුලේ අය මෙන්ම ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි අවදානමකින් පසුවෙයි.
  Read More>>