කොරෝනා බියට තංගල්ලේ වෙළඳසැල් කිහිපයක් වැසෙයි

Wednesday, July 15, 2020 0 Comments

තංගල්ල, පට්ටියපොළ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු කොවිඩ්-19 ආසාදිත බව තහවුරු වීමත් සමඟ තංගල්ල නගරයේ වෙළෙඳ සැල් කිහිපයක සහ නිවෙස්වල පුද්ගලයන් 36ක් නිරෝධායනය කිරීමටත්, වෙළෙඳ සැල් 03ක් වසා දැමීමටත් පෙරේදා 13දා ක්‍රියාකළ බව තංගල්ල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී ජගත් ගජධීර මහතා
  Read More>>