කොරෝනා සුව වූවන් තුළ නිපදවෙන ප්‍රතිදේහ අඩු බව නවතම පරීක්ෂණයකින් හෙළිවේ

Wednesday, July 15, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වෛරසයට (CVOID-19) ගොදුරු වී එය සුව අතට පත්වූවන් අතර ප්‍රමාණවත් තරම් ප්‍රතිශක්තියක් සපයන ප්‍රතිදේහ නිෂ්පාදනය නොවන බව ඔස්ට්‍රේලියාවේදී සිදුකළ අලුත්ම අධ්‍යයනයක් මඟින් අනාවරණය කරගෙන තිබේ.
  Read More>>