පාතදුම්බර, මැණික්හින්න, කුණ්ඩසාලේ, තලාතුඔය, ගම්පොළ, බඹරදෙණිය හා හසලක 11 දෙනෙකු ආසාදිතයින්

Wednesday, July 15, 2020 0 Comments

කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සේවය කළ මධ්‍යම පළාතේ හමුදා නිලධාරීන් 11 දෙනෙකුට කෝවිඩි19 ආසාදනය වී තිබෙන බවට තහවුරු වී. ඇතැයි මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අර්ජුන තිලකරත්න මහතා පැවසීය.
  Read More>>