බොල්ගොඩ ගඟේ මසුන් හිටි හැටියේ මැරිලා

Thursday, July 23, 2020 0 Comments

පිළියන්දල හැඩිගම බ්ලු වෝටර්ස් මාර්ගයේ කෙළවරට වන්නට බොල්ගොඩ ගඟෙහි මත්සයන් හිටිහැටියේ මියගොස් ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.
  Read More>>