අත්අඩංගුවට ගන්න කිව්වත් කර ඇරිය පොලිසිය නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් පතුරු ගහයි

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

මිගමුව බන්ධනාගාරය තුළ සිදුවූ දූෂණ හා විෂමාචාර ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් මීගමුව හිටපු බන්ධනාගාර අධිකාරි ඇතුළු නිලධාරීන් සිවු දෙනකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තු නිකුත් කර දින 07 ක කාලයක් ගතවුවන් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු නොකිරීම පිළිබඳව
  Read More>>