ජපානයේ යළි කොරෝනා රැල්ලක්

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

ජපානයේ දෙවැනි විශාලතම නගරය වන ඔසාකා සහ තෙවැනි විශාලතම නගරය වන නගෝයා නගරය පිහිටි අයිචි ප්‍රදේශ තුළ වාර්තා වූ වැඩිම දෛනික නව කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව පසුගිය අඟහරුවාදා හඳුනාගෙන ඇතැයි බලධාරීන් පවසයි.
  Read More>>