පසුගිය සමයේ විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් 12,000කට රැකියා අහිමි වෙලා

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී රැකියා සඳහා විදෙස්ගත වී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් 12,000කට ආසන්න පිරිසකට මේ වනවිට රැකියා අහිමි වී ඇතැයි වාර්තා වන බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්නි කාර්යාංශය පවසයි. මෙයට කොරෝනා තත්වය බලපා ඇත.
  Read More>>