රූපරාජිණිය ජෙනිෆර් මිය ගියේ තනිවද?

Friday, July 31, 2020 0 Comments

මීට දශක හයකට පමණ පෙර මිස් සිලෝන් කිරුළ පැළඳූ ජෙනිෆර් ඉන්ග්ලෙටන්ගේ මරණය හා සම්බන්ධ අභිරහස පිළිබඳ මින් පෙර කරුණු අනාවරණය විය. මේ වනවිට ඒ ගැන වැඩිදුර තොරතුරු වාර්තාවී තිබේ.
78 හැවිරිදි ජෙනිෆර් දිවි ගෙවූයේ බො‍රැල්ලේ කොටා ටෙරසයේ පිහිටි නිවසකය. ඇගේ ජීවිතයේ අවසන් වසර කිහිපය තුළ ඇය
  Read More>>