මොකද වෙන්නේ ? - දේශපාලන කරළිය

Friday, July 31, 2020 0 Comments

මහ මැතිවරණයට තවත් ඇත්තේ දින පහක පමණ කාලයකි. මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු මේ වනවිට අවසන් අදියරේ පවතී. මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරන්නේ සියලු ප්‍රචාරණ කටයුතු ඉරිදා මධ්‍යම  රාත්‍රියෙන් අවසන් කළ යුතු බවය. පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය පවත්වන්නේ 1981 අංක 01 දරණ පාර්ලිමේන්තු
  Read More>>