පිටිපනදී හසුවූ පොට්ට කපිල පාතාලයට හවුල් පොලිස් නිලධාරීන් ගැන කියයි

Monday, July 13, 2020 0 Comments

සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවකු වන කොස්ගොඩ තාරක නැමැත්තාගේ ගෝලයකු වන දැනට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු අත්අඩංගුවේ පසුවන හෝමාගම පොට්ට කපිල නමැත්තා සමඟ සමීප සම්බන්ධකම් පැවැත්වූ පොලිස් ප්‍රවාහන කොට්ඨාසයේ පොලිස් කොස්තාපල් රියැදුරකුගේ නිවසේ තිබී ටී-56 ගිනි අවි දෙකක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති
  Read More>>