බන්ධනාගාර තුළ ඇති අධික තදබදය නිසා කොරෝනා අවදානමක්

Monday, July 13, 2020 0 Comments

රට පුරා පිහිටි බන්ධනාගාර තුළ විසිපන්දහසකට අධික රැදවියන් පිරිසක් රදවා සිටියදී, ඔවුන් වෙත කොරෝනා රෝගය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම පාලනය කිරීමට නොහැකි වූයේ 'සිරකරුවෝද මනුෂ්‍යයෝය” යත සිය උද්ධෘත පාඨය  බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු පාලකයන් වෙතින් ගිලිහී යාම නිසාවෙන්
  Read More>>