දැරියට හිරිහැර කළාට සවලෙන් ගසා මරාදැමූ ඇත්ත කතාව

Monday, July 13, 2020 0 Comments

හොරණ ප්‍රදේශයේ ළාබාල දැරියකට අතවර කළ සිද්ධියක් නිසා සවල් පහරකින් මියගිය පුද්ගලයෙකු ගැන සමාජ මාධ්‍ය තුළ කථාබහක් ඇතිව තිබේ. 'ඔය මිනිහාට කළේ හොඳ වැඩේ' 'දැක්ක තැනම දඩුවම දෙන්න ඕනා' ආදී ලෙස එම ක්‍රියාව අගය කරමින් සමාජ මාධ්‍ය තුළ පුවත් මැවී තිබේ. නමුත් හොරණ අරමනාගොල්ල සුචරිතගම වාර්තාකරුවන් වාර්තා කර තිබෙන ආකාරයට මෙම සිදුවීම ඒ කියන ආකාරයේ එකක් නොවන බව
  Read More>>