බද්ධ වූ වයස්ගතම නිවුන් දෙදෙනා මිය යති

Wednesday, July 08, 2020 0 Comments


සිරුරින් එකට බද්ධ වී වාසය කළ, ලොව වයස්ගතම නිවුන්නු දෙදෙනා ලෙස සැලකෙන ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝහි පදිංචිව සිටි රොනී සහ ඩොනී ගේලොන් දෙපළ වසර 68ක් ආයු වළඳා පසුගිය ජූලි 04 වැනිදා මරණයට පත්වූ බව වාර්තා වෙයි.
  Read More>>