දසුන හෝටල් හිමිකරුගේ ඝාතනයට බිරිය ගැන සැකයක්

Wednesday, July 08, 2020 0 Comments

පිළියන්දල කැස්බෑව ගුරු ගම්මාන පාරේ තෙමහල් නිවෙසක විසූ දසුන හෝටලය හිමි කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය හා සම්බන්ධ තවත් තොරතුරු මේ වනවිට අනාවරණයවී තිබේ.
මෙලෙස ඝාතනයට ලක්වී ඇත්තේ
  Read More>>