සාරි ඔන්චිල්ලාව බෙල්ලේ හිර වී දස හැවිරිදි දරුවෙක් මරුට

Thursday, July 23, 2020 0 Comments

සාරියකින් නිවසේ බැන්ඳ ඔන්චිල්ලාවක් පදිමින් සිට ඇති කුඩා දරුවකු එම ඔන්චිල්ලාව බෙල්ලේ සිරවී ඊයේ (22) මියගොස් ඇතැයි වීරඟුල පොලිසිය පවසයි.

  Read More>>