විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයට ඇවිත් අරවින්ද කියු දේ

Wednesday, July 01, 2020 0 Comments

හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාගේ ප්‍රකාශයක් මත මේ දිනවල සිදු කරන 2011 ලෝක කුසලාන පාවාදීම ගැන විමර්ශනයට අදාළව හිටපු තේරීම් කමිටු ප්‍රධානී අරවින්ද ද සිල්වා මහතාගෙන්  ප්‍රශ්න කරන ලදි. ඒ අනුව ස්ථාපිත විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයේ ප්‍රධානී ජගත් ෆොන්සේකා මහතා අදහස් දක්වා තිබේ.
  Read More>>