හමුවූ කොරෝනා රෝගියා නිසා වැලිකඩ හිරගෙදර වැසේ

Tuesday, July 07, 2020 0 Comments


කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වූ රැඳවීයෙකු වැලිකඩ  බන්ධනාගාරයෙන් අද දිනයේදී වාර්තා වීමත් සමග වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රැඳීවියන් බැලීමට අමුත්තන් පැමිණීම සඳහා ලබාදී තිබු අවසරය
  Read More>>