සොයමින් සිටි නාකොටික් පොලිසියේ සමන්කුමාර පොලිසියට භාර වෙයි

Tuesday, July 07, 2020 0 Comments

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමකට සම්බන්ධ ව අවශ්‍ය ව සිටි පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයට (PNB) අනුයුක්ත සමන් වසන්ත කුමාර නමැති 49 හැවිරිදි පොලිස් පරීක්ෂකවරයා කඩවත පොලිසියට භාර වී තිබේ.
  Read More>>