සාකච්ඡා බිඳ වැටෙයි- පී.එච්.අයි ලාගේ සමිති පියවර තවදුරටත්

Monday, July 20, 2020 0 Comments

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡා අසාර්ථක හෙයින් තවදුරටත් වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි. ඒ අනුව රට පුරා සියලුම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්සකවරුන් අද (20) දිනයේදී කොවිඩි-19 වයිරස් පාලන කටයුතුවලින් සහ බෝවන
  Read More>>