මට අද බණින පිරිස මා මියගිය පසු මීට වැඩිය මං ගැන කතා කරාවි - මෛත්‍රී

Friday, July 17, 2020 0 Comments

තමන්ට අද බනින පිරිස තමන්  මියගිය පසු මීට වැඩිය තමන් ගැන කතා කරනු ඇතැයි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ (16දා) උදෑසන මැදිරිගිරිය දහම් වැව ප්‍රදේශයේ පැවැති ජනහමුවකදී 
  Read More>>