ඇමරිකාවේ නව කෙරෝනා ආසාදිතයන් සහභාගී වන අලුත් උමතුව 'කොවිඩ් සාද'

Friday, July 17, 2020 0 Comments

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ  COVID-19 ආසාදිතයන් ලෙස හදුනාගන්නා පුද්ගලයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සාද පැවැත්වීමේ ප්‍රවණතාව ක්‍රමයෙන් ඉහළ යාමේ තත්වයක් උදාවී ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි. ' COVID Parties' ලෙස හැදින්වෙන මෙම සාද ගාස්තු ගෙවා ටිකටිපත්ද රැගෙන සහභාගි විය හැකි
  Read More>>