මුත්තියංකට්ටු රක්ෂිතයේ අතරමංවූ වෛද්‍ය සිසූන් 09ක් හමුවේ

Friday, July 17, 2020 0 Comments

ගවේෂණයක් සඳහා මුලතිව් මුතියංකට්ටු රක්ෂිතයට ගොස් අතරමංව සිටි යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ සිසුන් නම දෙනෙකු ඊයේ (16) උදෑසන සොයාගත් බව ඔඩ්ඩුසුඩාන් පොලිසිය කියයි.
  Read More>>