මීටියාගොඩ මුහුදු ඛාදනය නිසා විකල්ප මාර්ග වලින් යන්නැයි පොලිසිය දන්වයි

Saturday, July 11, 2020 0 Comments


අද (11) දින මීටියාගොඩ පොලිස් වසමේ ගාල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට ආසන්නව ඇති කහව හංදියේ සිට තෙල්වත්ත දක්වා වෙරළ තීරයේ අධික ලෙස රළ පහර ගැසීම හේතුවෙන් මුහුදු ජලය, වැලි හා අපද්‍රව්‍ය ගාල්ල
  Read More>>