🔥 විදෙස්ගත ලාංකිකයින් ගෙන්වීම තාවකාලිකව නවතයි

Saturday, July 11, 2020 0 Comments

මෙම මස 14 වන දා සිට විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් මෙරටට ගෙන්වීම තාවකාලිකව නවතා දමන බව විදේශ සබඳතා පිළිබඳ ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් අද්මිරාල් ජයනාත් කොළඹගේ මහතා පවසයි.
  Read More>>