දසුන හෝටලේ අධිපති ඝාතනය සීසීටීවී දර්ශන වලට දෙන්නෙකු හසුවේ

Friday, July 10, 2020 0 Comments

පිළියන්දල කැස්බෑව මාවිත්තර 'දසුන' හෝටලයේ අධිපති කෝටිපති ව්‍යාපාරික ප්‍රසන්න සාගර කුමාර (51) ඝාතනයට සම්බන්ධ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට සඳහා පොලිස් කණ්ඩායම් හතරක් මේ වනවිට යොදවා ඇති බව වාර්තාවේ.
හිසට මොට ආයුධයකින් එල්ල වුණ තද බල  පහර තුනක් හේතුවෙත්
  Read More>>