එන්එස්බීඑම් සරසවි බැංකු ගිණුමට රිංගා කෝටි 10 ක් වංචාකරන්න හැදූ කොරියානුවන් දෙදෙනා උසාවියේ

Friday, July 10, 2020 0 Comments


''එන්.එස්.බී.එම්.හරිත සරසවියේ'' දත්ත පද්ධතියට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අනවසරයෙන් ඇතුළු වී එම
ආයතනයේ බැංකු ගිණුමෙන් රුපියල් කෝටි 10ක  මුදලක් වෙනත් ගිණුමකට බැර කිරීමට තැත්කළ විදෙස් ජාතිකයෝ දෙදෙනෙක්
  Read More>>